...My...

Hudobno-vizuálne teleso dvoch zvukoplavcov,

prinášajúcich svetu radosť z improvizácie a ambientných tónov......Machina...

Čo je ambient? Všetky zvuky a tóny, ktoré nás obklopujú, sa môžu v priaznivom prostredí stať hudbou. Základným poslaním ambientu je stvoriť akustické prostredie či zvukovú krajinu, ktorú poslucháč vyhodnotí ako istý pocit alebo náladu. Širokým spektrom zvukov sa snaží strhnúť pozornosť poslucháča a navodiť pohodovú, uvoľnenú atmosféru. Môže tiež ale pôsobiť ako hudobná kulisa. Využitie hudobného žánru ambient je veľmi široké a môže sa prelínať s mnohými inými žánrami.