AMBIENTÁRIUM

Štefánikova 248/8 029 01 Námestovo

0903 497 619 (prof.)

0902 293 074 (Mgr.)