PANOPTIKUM VYNÁLEZOV

FANTAZIOLOGICKÝCH


"Einstein bol génius, hlava v oblakoch, noha na zemi. Ale tí z nás, ktorí tak vysokí nie sú, tí si musia vybrať."
"Rozum sa posilňuje, alebo zoslabuje čítaním práve tak, ako telo čerstvým alebo zlým vzduchom."
(John Ruskin 1819–1900)
"Zakaždým, keď vidím dospelého človeka na bicykli, sa už viac nebojím o budúcnosť ľudskej rasy."