Obchodník zo vzduchom

25/11/2023
"Rozum sa posilňuje, alebo zoslabuje čítaním práve tak, ako telo čerstvým alebo zlým vzduchom."
                                                                     (John Ruskin 1819–1900)

V roku 1888 sa v uliciach mestečka Neuenhof vo Švajčiarsku, objavil obchodník, ktorý na námestí svätého Huberta ponúkal okoloidúcim chodcom fľaše, plnené sviežim vzduchom z tibetských Himalájí. Údajne sa mu to podarilo pomocou ním zhotoveného zariadenia, ktoré vzduch nielen nasalo ale aj úspešne do fliaš načapovalo. Problematickým bol iba spôsob inhalácie vzduchu z fľaše do pľúc zákazníka, nakoľko každý z nich tvrdil, že nepostrehol žiadny rozdiel medzi vzduchom v okolitom prostredí a tým z fľaše. Na záver už len ostáva odhaliť, že spomínaný vedec sa volal Fridrich Holzinger a tento prístroj sa mu vo svete biznisu žiaľ nepodarilo presadiť. Zomrel neznámy, chudobný ale vo vysokom veku a výbornej kondícii. Dôvodom bol vraj nepredaný vzduch, ktorý tvrdošijne inhaloval po celý svoj život.