VEREJNÉ EXPERIMENTY, PREDNÁŠKY, ROZHOVORY A SEMINÁRE

Oprašte slovenštinu a seznamte se s Ambientárium - muzikologickou a časoplaveckou dvojicí, jejíž osobitý projev a náklonnost k nekonečné fantazii i cestování v čase rezonuje s nadšením, které ve svých dílech zhmotňoval Karel Zeman.
Nový rozhovor z cyklu Karel Zeman inspiruje vám tentokrát rozšíří obzory hudebních žánrů
Fantaziologicko-hudební...

V štrnástom októbri roku 23 nám bolo dopriate uskutočniť verejný experiment na tému Fantaziológia vo svete Fantasy. Kde inde ako na slávnom cosplay festivale Mini Movie Con v starobylej Levoči. Srdečná vďaka patrí všetkým, ktorí sa pričinili ku zrodu tohto svätostánku cosplay kultúry. Honorár, bol použitý na propagáciu vedecko-technického pokroku.

Včera t.j. 20. augusta roku 23 sa členovia OFUSu v krásnom prostredí Oravského hradu, stretli na verejnom seminári s miestnou mládežou. Preberali rôzne pálčivé témy z prostredia vedy, cestovania v čase a umenia. Účastníkom stretnutia dovolili nahliadnuť aj do zákulisia Ambientária. Organizátori pohodu na tomto zaujímavom podujatí spestrovali...

Včera t.j. dvadsiatéhodeviatého júla roku dvadsaťtri vďaka združeniu Tradičné Umelecké Remeslá, Dom kultúry v Námestove a Mesto Námestovo sa uskutočnilo v týchto končinách nevídané a jedinečné vedecko- fantastické sympózium na tému veda a hudba. Aj napriek extrémne nepriaznivému počasiu toto poujatie dopadlo vskutku nad naše očakávanie a dúfame, že...

Náš včerajší verejný experiment v kaštieľskom parku v Dubnici nad Váhom organizovaný mestom a jedinečným združením Tradičné Umelecké Remeslá nám priniesol uspokojivé výsledky! Zistili sme , že nami produkovaná ambientná hudba dokáže robiť šťastnými aj ľudí nachádzajúcich sa vo výškach. A čo je podstatné? ...čas za ktorý sa šťastie u nich prejaví je...

Zápis do kroniky datovaný na XXII.V.MMXXIIIPočas uplynulého víkendu sme spolu s pánom profesorom Nevšedných Vied, Baltazárom Schultzom, na 48°35'18.2"N 17°50'33.7"E (kúpeľný ostrov Piešťany), uskutočnili verejný výskum. Podmienky boli vyhovujúce a tak teda nič nenarúšalo hladký priebeh nášho zábavného výskumu. Pomocou ambientárneho zvukolabu,...

KUK Fest 2023

04/10/2023

Zápis do kroniky datovaný na XXI.VI.MMXXIII.Včera, v deň letného slnovratu, sme s Pánom Profesorom nevšedných vied Baltazárom Schultzom, prevádzali verejný experiment v Dolnom Kubíne na KUK fest 2023 (festival knihy – umenia – kultúry) za podpory Oravská knižnica Antona Habovštiaka . Pomocou nášho mobilného zvukolabolatória sme sa pokúšali o...