Cosplay festival Mini Movie Con v Levoči

16/10/2023

V štrnástom októbri roku 23 nám bolo dopriate uskutočniť verejný experiment na tému Fantaziológia vo svete Fantasy. Kde inde ako na slávnom cosplay festivale Mini Movie Con v starobylej Levoči. Srdečná vďaka patrí všetkým, ktorí sa pričinili ku zrodu tohto svätostánku cosplay kultúry. Honorár, bol použitý na propagáciu vedecko-technického pokroku.