Tradičné umelecké remeslá v Námestove

04/10/2023

Včera t.j. dvadsiatéhodeviatého júla roku dvadsaťtri vďaka združeniu Tradičné Umelecké Remeslá, Dom kultúry v Námestove a Mesto Námestovo sa uskutočnilo v týchto končinách nevídané a jedinečné vedecko- fantastické sympózium na tému veda a hudba. Aj napriek extrémne nepriaznivému počasiu toto poujatie dopadlo vskutku nad naše očakávanie a dúfame, že aj nad očakávania početného publika. Celú akciu bol sfotodokumentovať významný námestovský, oravský, ba dokonca všesvetový fotomág František Smržík. Ako môžete vidieť v priloženej fotodokumentácii svoju úlohu zvládol na jednotku za čo mu patrí pochvala od všetkých členov našej Oravskej Fantaziologickej spoločnosti.