KUK Fest 2023

04/10/2023

Zápis do kroniky datovaný na XXI.VI.MMXXIII.Včera, v deň letného slnovratu, sme s Pánom Profesorom nevšedných vied Baltazárom Schultzom, prevádzali verejný experiment v Dolnom Kubíne na KUK fest 2023 (festival knihy – umenia – kultúry) za podpory Oravská knižnica Antona Habovštiaka . Pomocou nášho mobilného zvukolabolatória sme sa pokúšali o zvyšovanie pocitu pohody a šťastia u testovaných osôb. Z priloženej fotodokumentácie od nášho dvorného fotografa Juraja Bednárika...je zrejmé, že sme boli úspešní. A to napĺňa pocitom šťastia aj nás. S vďakou za celý OFUS Konrád Titinger kronikár.