Machina


Keďže naša potreba nami vytváranú hudbu priam zhmotniť nás hnala do nekonečných diskusií a úvah o možnej podobe takéhoto zložitého diela, rozhodli sme sa pre tvorbu hudobného laboratória, ktoré by napĺňalo naše predstavy o technickej aj umeleckej dokonalosti a zároveň by bolo odrazom nášho kreatívneho ducha, spojeného s našou ľudskou prirodzenosťou. Po hodinách, dňoch a mesiacoch zhmotňovania našej predstavy, sme sa nakoniec dopracovali k podobe milovanej mašiny (ako ju s familiárnou náklonnosťou voláme) a tak ponúkame aj širokej verejnosti možnosť spočinúť na nej svojim pohľadom a prehĺbiť si tak zážitok spojený s ambientnou hudbou. Všetko, čo sa na nej nachádza, môže byť nástrojom pre rozvinutie fantázie pozorovateľa a nechávame len na ňom, čo si predstaví, keď sa zahľadí do jej prepracovaných súkolí, dymových obrazov, farieb a svetiel.