Verejný experiment Dubnica Nad Váhom

04/10/2023

Náš včerajší verejný experiment v kaštieľskom parku v Dubnici nad Váhom organizovaný mestom a jedinečným združením Tradičné Umelecké Remeslá nám priniesol uspokojivé výsledky! Zistili sme , že nami produkovaná ambientná hudba dokáže robiť šťastnými aj ľudí nachádzajúcich sa vo výškach. A čo je podstatné? ...čas za ktorý sa šťastie u nich prejaví je oveľa kratší, než ten u ľudí prízemných. To znamená, že žiť s hlavou v oblakoch je pre každého človeka blahodárné. Ako testovacie subjekty nám poslúžili dlháni zo združenia Kaukliar za čo im srdečne ďakujeme.