Oblačný nasávač

26/11/2023
"Einstein bol génius, hlava v oblakoch, noha na zemi. Ale tí z nás, ktorí tak vysokí nie sú, tí si musia vybrať."
                                                                            (Richard Feynman 1918–1988)

V roku 1915 sa istý, nám dnes už neznámy vynálezca, pokúsil patentovať nezvyčajný prístroj. Išlo o zariadenie, ktoré vraj bolo schopné nasať obrovské množstvo oblačnosti a neskôr ju, podľa potreby, vypustiť na miestach sužovaných suchom. Zariadenie bolo úspešne testované nad Dublinom. Teda aspoň prvá fáza testu prebehla bez väčších komplikácií. Avšak v druhej fáze "oblakonasávač" zlyhal na celej čiare. Oblaky z Dublinu chceli použiť na zavlaženie suchom sužovaného španielskeho mestečka Córdoba. Po otvorení ústia zariadenia sa však z jeho hrdla vydral iba zvláštny, sípavý zvuk a s ním sa nad hlavy prítomných vedcov vzniesol len skromný obláčik pary. Rovnako rýchlo sa zo záznamov patentového úradu vyparilo aj meno vynálezcu.