FREKVENCIA 432Hz

05/06/2023

Zápis zo dňa štvrtého júna dvdsiateho tretieho roku .S talentovaným fantaziológom profesorom Schultzom sme už po druhýkrát využili možnosť v čase a vydali sme sa späť do obdobia, kedy po Zemi kráčal hudobný génius, Giuseppe Verdi (*1813 - †1901). Bol totiž veľký bojovník za zachovanie pôvodnej frekvencie ladenia v 432Hz a vystrihoval spoločnosť predúskaliami neustáleho zvyšovania hudobnej frekvenčnej hudby. Maestro Verdi bol nesmierne sklamaný z informácií, že od roku 1955 už dokonca aj jeho skladby počúvame v ňom zatracovanej frekvencie 440Hz.Priložená fotodokumentácia: prof. Schultz a Konrád Titinger (čiže ja) v spoločnosti Giuseppe Verdiho v kruhu jeho najbližších. Panna Judita (hore vľavo) vrhá kritický pohľad na pána profesora. Neverila totiž, že sme prišli z budúcnosti.