KDE SA VZAL MONIN ZAHADNÝ ÚSMEV?

13/07/2023

Zápis z výskumu OFUSu zo dňa IX.VII. roku MMXXIII.Čo zapríčinilo záhadný úsmev Mony Lisy? Dodnes o tom kolujú len absurdné dohady. Pán Profesor sa teda rozhodol aj do tejto záhady vniesť konečne svetlo vedy. Tentokrát sa testovacou osobou stal on sám. Ďalší pracovník, teda ja Titinger, bol poverený vyhotovením fotodokumentácie, kontrolou priebehu výskumu a jeho záverečným vyhodnotením. Testovaný subjekt prechádzal pred testom vysoko stresovým obdobím a javil výrazné známky únavy, ba až agresivity. V slabej chvíli ma totiž oslovil krstným menom, aj keď dobre vie, že to nemám nadovšetko rád! Výskum prebiehal tak, že som Pánovi Profesorovi neutrálnym hlasom rozprával o nových pokrokoch vo vedecko-technickom prostredí. Aj Leonardo da Vinci bol vedecký génius a určite Mone Lise del Giocondovej popri maľovaní (viete si iste predstaviť, koľko času spolu trávili?) hovoril o svojich neuveriteľných vynálezoch.Počas výskumu sa udialo niečo, čo Pán Profesor samozrejme očakával. Psychická aj fyzická pohoda testovaného subjektu sa zlepšila natoľko, že sa už po štyridsiatich šiestich minútach a troch sekundách môjho príhovoru nepatrne usmial. A bol to úsmev vskutku záhadný! Veď posúďte sami.