NA NÁVŠTEVE U ALBERTA...

15/05/2023

Aby sme doladili sporné telo našej časoplaveckej teórie, boli smenútení uskutočniť empirický pokus a použiť egotransportér na cestu do nedávnej minulosti, za najznámejším vedcom a našim milovaným kolegom Albertom. Jeho teória relativity je totiž základným kameňom našich úvah o možnosti cestovania v čase. V prípade, že sa v čase nepresúvate ako hmotný predmet, nedochádza k zakriveniu časopristoru a tým v jave neexistuje žiadna gravitačná hranica, ktorá nás uzatvára na základnej časovej osi. Ako vidíte nižšie, naša cesta bola úspešná! Moment z našej návštevy, zachytený na paralelnej časovej línii vynálezom fantaziológa profesora Schultza (muž s bradou v strede) zariadením, ktoré sme nazvali Imago plus.