O ETANOLE, METLE ĽUDSTVA!

21/09/2023

Špiritus a jeho popíjanie je jedným z bodov, ktorým sme sa s pánom profesorom rozhodli vyhýbať, ako čert svätenej vode. Zmienku o tom sme ukotvili aj v zakladajúcej listine OFUSU. Avšak dotaz nášho kolegu a zarytého abstinenta Nikola Teslu, nás predsa len prinútil urobiť výnimku a s veľkým sebazaprením absolvovať nepríjemný experiment. Otázka totiž znela, či etanol (bežná verejnosť pozná skôr názov alkohol) pôsobí na každého človeka rovnako, bez ohľadu na jeho fyzickú váhu či intelekt. S pánom profesorom sme úplne odlišní a teda na takýto test ideálni adepti. Tri dni v prípravnom režime sme spali a stravovali sa absolútne rovnako a tiež počas každého dňa vykonávali rovnaké činnosti . V osudný deň sme so znechutením zasadli za stôl a obaja vypili rovnaké množstvo krajne nechutného alkoholického nápoja. Výsledok popíjania sa dostavil už do pol hodiny. Bolo to zlé. Ale čo bolo najhoršie, kvôli overeniu našich dohadov, sme museli experiment zopakovať až trikrát! A výsledok? Presne podľa našich očakávaní. Na pána profesora nemal etanol temer žiaden vplyv. Zato ja som dopadol vskutku nedobre. Moja jemná motorika, ktorá mi za normálnych okolností umožňuje prevliecť niť cez ucho najmenšej ihly vo veľkej Prakovskej sade ihiel ma sklamala natoľko, že som nedokázal zapísať ani záznam z výskumu diktovaný pevným hlasom pána profesora. Ani po troch dňoch od toho hrôzostrašného výskumu, som si nedokázal spomenúť na žiaden prvok z Mendelejevovej tabuľky chemických prvkov! Z toho jasne vyplýva, že vyššia fyzická a duševná váha, dokáže odolávať alkoholu oveľa ľahšie, ako slabá telesná konštrukcia so slabšou mentálnou výbavou. Pán profesor mi sľúbil, že k podobným experimentom sa už nikdy neznížime. Experimenty tohto druhu totiž dokážu (ako som pocítil na vlastnej koži) dlhodobo poškodiť kognitívne funkcie človeka a to je pre vedca rovnaké, ako napríklad pre husľového virtuóza prísť o prsty na rukách!
Neskôr som ale musel prehodnotiť svoje závery a uznať, že za určitých špecifických podmienok etanol predsa len inteligenciu človeka zvyšuje. Po návrate domov som bol totižto schopný viesť so svojou manželkou ďalekosiahle fantaziologické rozhovory, zatiaľ čo ona sa verbálne zdala dosť pozadu.