Rubrika: PÁN PROFESOR NA SLOVÍČKO

21/09/2023

Dostali sme otázku od Alojza Bielika z Podbrezovej: "Aký nápoj je pre vedca najvhodnejší?"
Pán profesor odpovedá: "V prvom rade to musí byť nápoj nealkoholický. No a najvhodnejší je zápar z byliny ktorú laická verejnosť mylne nazýva žihľavou. V osemdesiatych rokoch minulého storočia sa totiž slovenská komisia pre nomenklatúru vyšších rastlín pri Slovenskej akadémii vied v publikácii Slovenské botanické názvoslovie (publikáciu vlastní aj náš Oravský Botanický Spolok) rozhodla pre názov pŕhľava popri platnom, všeobecne uznávanom, latinskom názve Urtica dioica. Názov pŕhľava dvojdomá tak v odborných kruhoch úplne nahradilo zastaralé označenie žihľava. S potešením však ale musím dodať, že úpravy v názve rastliny nemajú žiadny vplyv na jej liečivé alebo pŕhlivé účinky. Okrem toho, že pŕhľava pŕhli, dalo by sa povedať elektrizuje, čo by mohlo naznačovať súvis s elektrickou energiou. Pŕhľava dvojdomá obsahuje až 1,6mg železa na100g sušiny. No a železo je zas nielen jedným zo základných stavebných prvkov ľudského tela, ale je aj dôležitým materiálom používaným pri výrobe rôznych fantastických strojov a zariadení! Tým sa symbolicky stáva zelinou vedecko technického pokroku. Na záver ešte podotýkam, že ideálnym časom na popíjanie výluhu z pŕhľavy je sedemnásta hodina poobede. A tak práve šálka pŕhľavového čaju, je pre skutočného vedca a gentlemana tá pravá."