SCHULTZOVÁ DOKONALÁ FREKVENCIA.

08/06/2023

Zápis do kroniky datovaný na VII.VI.MMXXIII.S pánom profesorom nevšedných vied Baltazárom Schultzom, sme sa po mnohých výpočtoch a pokusoch, zhodli na úprave nášho hudobného frekvenčného kmitočtu na hodnotu 432,1Hz. Zistili sme totiž, že práve táto frekvencia pôsobí na človeka priaznivo vo všetkých smeroch. Kmitočet 432 Hz, známy aj ako - Verdiho A, a hudba ladená na túto frekvenciu síce tiež pôsobí liečivo ale ako sme si empiricky overili, nie je úplne dokonalá. Túto teóriu sme si boli overiť aj u nášho priateľa Alberta Ensteina. Samozrejme my hráme výhradne v novoobjavenej Schultzovej dokonalej frekvencii 432,1Hz!Každý génius má svojho učiteľa. Profesor Schultz nebol vždy Albertovými výkonmi nadšený!"Albert, Albert" hovorieval mu. "Teóriu ovládaš vskutku vynikajúco, ale v praxi veru nevynikáš." Na fotografii členovia OFUS-u v družnej improvizácii s Albertom Ensteinom. Titinger (vpravo vzadu) stráži dvere. Stávalo sa totiž, že im neposedný Albert z hodiny utekal...