STROJ ČASU AKO SÚČASŤ NÁŠHO HUDOBNÉHO LABORATÓRIA...

15/05/2023

Primárne je naša zvukoloď určená na prenos našich hudobných fantázií. No už počas prvých testovacích pokusov, sme v našom zariadení objavili zvláštny, fantaziologický, vedľajší efekt.Ak sa k mašine pripojíme pomocou špeciálneho egotransportéra a nastavíme ho na správnu frekvenciu, tento nás dokáže premiestniť kdekoľvek si v čase pokusu zmyslíme. Na prenos je dôležitá len súhra vedcov a samozrejme náš zvukolab. Ak sa naše dohady potvrdia, bude to znamenať, že sa bez námahy a z pohodlia nášho laboratória, dokážeme premiestniť po alternatívnej časovej línii, do akéhokoľvek nami zvoleného časového bodu. Naše zážitky z ciest by sa nám mali javiť reálne. Zrejme budeme schopní zasahovať do reality paralelnej časovej línie, avšak to nijako neovplyvní základnú časovú os, na ktorej sa všetky javy odohrávajú v materiálnej podstate.