ZALOŽENIE ORAVSKEJ FANTAZIOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI

15/05/2023

Zápis zo dňa 8. Februára, roku 23.Dnes 8. Februára, roku 23 je významný deň pre celé ľudstvo. Dnes sme totiž slávnostne založili Orafskú FantaziologickúSpoločnosť (ďalej len OFUS), ktorej hlavnou úlohou budešíriť naše vznešené myšlienky do všetkých končín Zeme. Zakladajúcimi členmi sú: Predseda OFUSu: Profesor Nevšedných Vied, bádateľ, vynálezca a svetobežník PSS (professor singulari scientiarum) Art Baltazár Schultz a hodinový mechanik, hudobný improvizátor,hráč na aerofónne hudobné nástroje a kronikár OFUSu: PIS Art ( professor ex improvisational scientiarum) Konrád Titinger. Po otváracom ceremoniáli (slávnostne sme otvorilidvere do pivnice) sme sa dohodli na základných bodoch našej činnosti.Základné úlohy spoločnosti:Neustávať vo fantaziologickej činnosti aj navzdory nepriazni osudu, časovej tiesni, či nepochopeniu okolia.Neriešiť politiku, pijatiku, či hanbaté záležitosti.Vyhýbať sa blbcom!Svoje uznesenia sme potvrdili šálkou kvalitného bylinkového čaju.