KONTRÓLA RÁDIOKOMUNIKAČNEJ VEŽE...

15/05/2023

Zápis do kroniky datovaný na X.V.MMXXIII Pravidelná kontrola našej rádio komunikačnej veže na Magurke priNámestove 1107m.n.m....veža je vysoká 80m a vysielanie započala 29. septembra 1975. Kontrola bola zameraná predovšetkým na správne EVV. Stručne vysvetlené, je to kombinácia výkonu vysielača a schopnosti smerovej antény tento výkon nasmerovať do požadovaného smeru. Kontrolovali sme vysielacie frekvencie nastavené na ambientné vlnové dĺžky. Práve tie nám umožňujú cestovanie v čase. Našimi meraniami sme potvrdili EV výkon 10kW, ktorý je pre naše potreby úplne dostačujúci.