POBYT V TME, VYHODNOTENIE VÝSKUMU...

15/05/2023

Náš týždňový výskumný pobyt v tme, sme dnes bez väčšíchproblémov šťastne ukončili. Senzorická deprivácia u nás spôsobila abnormálne nahromadenie melatonínu a zapríčinila evidentné, aj voľným okom pozorovateľné zväčšenie pravej mozgovej hemisféry. Jediný závažný problém nám spôsoboval prísun potravy, nakoľko sme nepredvídavo všetkých vopred žiadali, aby nás počas testu v žiadnom prípade nerušili. Na druhú stranu sa tým vyriešil problém s vylučovaním... Poďme ale radšej k stručnému vyhodnoteniu nášho výskumu. Presne podľa vyjadrení profesora Lacha, sme už po troch dňoch v tme, zhodne počuli zvláštne zvuky a tóny. Boli také intenzívne, že sme si ich po opustení tmy dokázali opätovne v mysli poskladať a prehrať. Avšak aby sme boli schopní akustickej reprodukcie spomínanej nezvyčajnej "hudby", boli sme nútení zostrojiť hudobné laboratórium, jediné zariadenie svojho druhu na svete a tak pomocou neho tieto skvosty môžeme bez prekážok (pokiaľ budeme mať dostatočný prísun elektrickej, či inej energie) sprístupniť ľuďom na celom svete!