O HUDOBNEJ BOTANIKE

21/09/2023

Vedecká štúdia o vplyve hudby na protoplazmu rastlín ukázala, že pod vplyvom istého hudobného žánru, začína protoplazma rastlín "tancovať", pohybovať sa v rytme a po zastavení hudby znehybnie. Je to zaujímavé, pretože rastliny "počujú", alebo lepšie povedané, vnímajú hudbu a reagujú na ňu. Najviac zo všetkého sa im páčia vlny na nízkych frekvenciách, menej ako tisíc hertzov. Dokonca sa potvrdilo aj to, že na rastliny, rôzne hudobné žánre, rôzne vplývajú. A ako na rastliny vplýva hudba z nášho Ambientária? Odpoveď už asi tušíte. Do zvukotesnej miestnosti sme umiestnili ľaliu mäsožravú, lat. Lilium Carnivorum, ktorá podľa najznámejších botanikov patrí k najinteligentnejším rastlinám s dokonalo vyvinutým "sluchom." V jej tesnej blízkosti sme nainštalovali jednoduchý membránový reproduktor. Podmienky výskumu sme nastavili tak, že z reproduktora znela najskôr ambientná hudba a potom hudba metalová. Tieto dve skladby sme náhodne striedali. Testovaná rastlina očividne chvíľu váhala, ale nakoniec sa priklonila a mierne sa kolísala pri reproduktore zakaždým, keď z neho znela nami komponovaná, ambientná hudba. Pokus sme ale museli náhle ukončiť po tom, ako sme počas obednej prestávky, zabudli vypnúť metalovú skladbu a táto vzácna kvetina nám žiaľ uhynula. Takže sme pre potvrdenie našich dohadov, neboli schopní, pokus s tou istou rastlinou viackrát zopakovať.
Hľadáme ale náhradnú, talentovanú rastlinu. Ak by niekto osobne poznal takú rastlinu, prípadne by ju vlastnil, neváhajte nás kontaktovať. Vrátime ju živú zdravú. Metal ani country s bendžom jej púšťať nebudeme.