POBYT V TME, EMPIRICKÝ VÝSKUM...

15/05/2023

Náš prvý vedecký výskum sme započali symbolicky v tme. Podľa doterajších poznatkov by pobyt v tme mal človeku priniesť mnoho fyzických aj psychických benefitov. O tých sa nakoniec môžete podrobnejšie dočítať v mnohých, odborných publikáciách. Nás ale zaujalo svedectvo istého slovenského cestovateľa, profesora Ignáca Lachu z roku 1874, ktorý vo svojom denníku tvrdil, že počas pobytu v tme (na nejaký čas sa totiž stratil v neznámej jaskyni na úpätí posvätnej hory Kailas), počul v hlave zvláštnu hudbu, ktorú slovami ani nedokázal opísať. Vo svojom denníku doslova píše:" V hlave som celý čas počul zvláštnu hudbu, ktorú slovami ani nedokážem opísať". V tme sme sa teda spolu s kolegom, rozhodli hľadať inšpiráciu pre naše nastávajúce, vynikajúce projekty. Náš výskumný pobyt bude trvať 6 nocí a sedem dní, preto prosíme vážených kolegov vedcov, prípadných fanúšikov ako aj rodinných príslušníkov, aby nás v tomto čase láskavonekontaktovali! O výsledkoch nášho nezvyčajného výskumu vás budeme informovať hneď po ukončení výskumného pobytu.